På vei mot rekordlavt antall drepte i trafikken

Så langt i år har 78 personer omkommet på norske veier. Det er 33 færre enn på samme tid i fjor.
Nyheter

Av de 78 personene har fem omkommet i Nordland, og sju i Troms. Ingen har omkommet på veiene i Finnmark hittil i år.

Laveste antall på over 70 år

111 mistet livet som følge av trafikkulykker i løpet av de første ni månedene i 2016.

For 2015 var tallet 87. I 2014 var det 126, og i 2013 var det 134.

– Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken. Alt tyder på at vi kommer til å ende på rundt 100 drepte. De siste 12 månedene – fra oktober 2016 til september 2017 – har 102 omkommet mennesker i veitrafikken. 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Færre unge omkommer

Vegvesenet er særlig fornøyd med at færre unge trafikanter mister livet som følge av ulykker. Så langt har kun sju personer under 26 mistet livet på norske veier.

– Dette er historisk lavt for en tradisjonelt svært risikoutsatt aldersgruppe, sier Ranes.

Flest omkommer i møteulykker, mens det har vært en betydelig nedgang i antall utforkjøringsulykker, fra 40 døde i fjor til 26 så langt i år.

Urolig for annen statistikk

Trass i den positive utviklingen for trafikkdrepte er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingen av hardt skadde i trafikken ikke er like god.

– Det har vært en nedgang også i antall hardt skadde i trafikken – fra 656 til 626. Dette er, sammen med dødstallene, likevel over etappemålet satt for 2030 i transportplanen. Innsatsen mot trafikkulykkene må fortsette med uforminsket styrke, sier Ranes.