Arbeiderpartiet: – Vi hadde et for utydelig prosjekt

Arbeiderpartiet ble for utydelige og klarte ikke å sette dagsordenen i valgkampen, er hovedkonklusjonen i Arbeiderpartiets egenevaluering etter valgnederlaget. 

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet sier konklusjonene fra partiets valgevaluering er tydelige på at partiet ble for utydelig. 

Nyheter

Mandag ettermiddag samles partiets sentralstyre for å diskutere rapporten og hvordan den skal følges opp.

9.530 medlemmer i Arbeiderpartiet, velgere og nesten 70 lokallag har deltatt i partiets evaluering av valgkampen.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier til NRK at hovedkonklusjonen er klar:

– Det politiske prosjektet Arbeiderpartiet gikk til valg på, ble for utydelig, sier Stenseng.


Innspurt i Stortinget for å få komiteene på plass

Mandag ettermiddag trer det 162. Storting sammen, og partiene starter en travel uke med møter for å fordele komiteer og verv.

 

Støres privatøkonomi

Tilbakemeldinger er sortert ned på åtte temaer. Nesten halvparten av medlemmene som svarte, rundt 4.000, mener at problemet med utydelig budskap peker seg ut.

– Det er ulike varianter av dette. Politikken kom for sent, at man ikke kom gjennom med budskapet og hva som egentlig var Arbeiderpartiets prosjekt, sier Stenseng til NTB.

Hun sier at mangelen på et tydelig politisk prosjekt gjorde det vanskelig å holde dagsorden gjennom valgkampen, slik at meningsmålinger og Støres private spørsmål fikk dominere.

Stenseng innrømmer at det var saker som ble for dårlig håndtert, slik som Støres aksjefond.

– Saken i seg selv er ikke så kritikkverdig, men den burde vært ryddet vekk før valget og håndtert bedre, sier Stenseng til NRK om tilbakemeldingene.


Søviknes åpen for oljeforhandlinger med Ap, om Venstre går

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) åpner for forhandlinger med Ap om en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, om Venstre går i opposisjon.  

 

Sentralisert

Partisekretæren avviser at medlemmene mente at politikken partiet gikk til valg på var feil. Evalueringen viser også at valgkampen ble for sentralisert, slik at selv om AUF og lokallagene fungerte godt, så ble ikke de koblet nok inn i valgkampen.

– Det har vi ansvaret for, sentralstyret og partiledelsen og vi som har jobbet lenge med strategien, sier Stenseng.

Enkeltpersoners betydning for strategiske valg som ble tatt, toner hun ned.

– Det er ikke hovedfokus nå, sier hun.

Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen, sier til NRK at partiledelsen på Youngstorget og i Stortinget ble en propp.

– De ble veldig redde for å gjøre noe galt, alt skulle sentralstyres og da ble det vanskelig å gjøre noe riktig, sier Halvorsen.

PS: Mandag ble det kjent at Arbeiderpartiet neste år slår sammen fylkeslagene sine i Troms og Finnmark for å tilpasse seg sammenslåingen av fylkene, selv om de selv var imot regionreformen.

Det skriver NRK.