Handelsnæringen innfører miljøavgift på plastposer

Det blir innført en miljøavgift på plastposer, men ikke i statlig regi. Regjeringen er positive til at bransjen selv skal forvalte et miljøfond.

Det blir innført plastposeavgift, trolig fra nyttår.  Foto: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix

Nyheter

– Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk: Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i hovedorganisasjonen Virke.

Usikker på prisen

50 øre per solgte plastpose skal øremerkes miljøfondet. I dag er vanlig pris for en plastpose i dagligvarebutikker 1 krone. Betyr det at prisen nå kommer til å bli 1 krone og 50 øre?

– Hva prisen på en plastpose blir til syvende og sist, er det opp til handelen å bestemme. Vårt poeng i Handelens miljøfond er at 50-øringen skal øremerkes til et miljøfond. Hva det ender med, er opp til de enkelte bransjene, dagligvaren og faghandelen å bestemme, sier Vibeke Madsen.

Virke anslår at det i så fall at det årlig vil kommer inn cirka 400 millioner kroner i året til fondet.

EU har vedtatt et direktiv som pålegger medlemslandene å få ned forbruket av plastbæreposer. Norge er forpliktet til å innføre direktivet gjennom EØS-avtalen. Ifølge Miljødirektoratet ble det i 2014 brukt cirka 930 millioner plastbæreposer i Norge, eller rundt 180 poser per innbygger.

Opprydningstiltak

Vibeke Madsen sier at miljøfondet kan brukes både til å fremme mer miljøvennlige og færre plastposer, og til opprydningstiltak, ikke minst av plast som kommer inn fra havet og forsøpler norskekysten.

Innføringen av en plastposeavgift innkrevet av staten kom opp som en del av budsjettforhandlingene i 2014. Da var det snakk om en miljøavgift på 1,50 kroner per pose, men forslaget møtte stor motstand og ble droppet like før det skulle innføres i mars 2015.

– Det er mye mer målrettet at handelen tar et selvstendig ansvar for dette og er med på å innfri EUs krav om å redusere plastposer, sier Madsen til NTB.

Virke håper plastposeavgiften kan innføres fra nyttår.

Lang dialog

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier han har hatt dialog med bransjen i nesten ett år om saken.

– Utgangspunktet er jo et EU-direktiv som skal gjennomføres. Da har det vært viktig å ha dialog med bransjen om hvordan de mener dette best kan gjennomføres. Her har bransjen foreslått å legge på et vederlag ved salg av plastposer. Det ser vi positivt på, sier Helgesen, som viser til at plastforsøpling er et stort og voksende miljøproblem.

Han er opptatt av at det her ikke er snakk om en avgift.

– Det er viktig for meg å understreke at dette ikke er en avgift. Avgift er noe staten pålegger. Her har bransjen foreslått et vederlag ved salg av plastposer. Det ser vi positivt på, sier Helgesen til NTB.

Positivt mottatt

Miljøpartiet De Grønne (MDG) roser Virke og handelsnæringen for initiativet.

– Det er strålende at Virke og handelsnæringen selv ønsker å gå foran, da dette kan gi viktige resultater. Det er dessverre blitt vanligere og vanligere i miljøpolitikken at næringslivet går raskere fram og er mer ambisiøse enn politikerne, sier De Grønnes nasjonale talsperson og stortingsrepresentant, Une Bastholm.

Hun understreket at en slik ordning ikke må bety at regjeringen kan lene seg tilbake.

– Ved siden av klimaendringer er plastforurensning en av vårt tids absolutt største utfordringer. Hvis ingenting gjøres, vil det innen 2050 være mer plastsøppel enn fisk i verdenshavene, sier Bastholm.

Også Greenpeace Norge roser handelsnæringen.

– Greenpeace hadde håpet at avgiften ville bli satt til 1 krone per plastpose, men 50 øre er en god start. Vi gratulerer bransjen med dette initiativet, som virkelig kan monne, og håper flere, som fiskeri- og havbruksbransjen, nå følger etter med egne tiltak mot plasten, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.