Flere tannklinikker kan ryke

I desember skal fylkestinget i Nordland ta stilling til ny tannklinikkstruktur. Flere klinikker i fylket kan ryke.

(Illustrasjonsfoto)  Foto: Christer Remen

Nyheter

I dag er det over 60 fylkeskommunale tannklinikker i Nordland. De kommende årene kan dette tallet bli kraftig redusert. Fylkestannhelsesjefen jobber nemlig nå, på bestilling fra politikerne, med ny tannklinikkstruktur. Fylkeskommunen vil fremover få betydelig mindre å rutte med, og må skjære ned innenfor mange av sine ansvarsområder, inkludert tannhelsetjenesten.