Vesteråling tatt for barneporno etter stor FBI-aksjon

Da FBI hadde en større aksjon inne på det skjulte nettet mot internettbrukere på et forum, kom en mann i 20-årene fra Vesterålen i deres søkelys. Han er nå dømt for besittelse av materiale som viser overgrep mot barn.

ILLUSTRASJONSFOTO: Bildet er fra en landsomfattende aksjon mot barnepornografi i 2004.  Foto: Jan Morten Bjørnbakk/NTB Scanpix

Nyheter

Hensikten med aksjonen var å finne personer som distribuerer, deler og gjør seg kjent med overgrepsmateriale. Det aktuelle nettforumet er et forum som utelukkende inneholder overgrepsmateriale av barn. Logoen til nettsiden er en liten jente i undertøy.

FBI fremskaffet IP-adresser til brukerne av forumet, og loggførte hvilke forumtråder og bilder brukerne hadde sett. Når FBI så overleverte informasjonen til Kripos, ble IP-adressen sporet til vesterålingen.


Andværinger siktet for barneporno, overgrep og seksuell omgang med mindreårige

Politiet: – Det er et økende antall saker

 

Politiet aksjonerte for snart to år siden mot mannens adresse, der det ble gjort beslag på datautstyr etter en ransaking. På tre av beslagene ble det funnet overgrepsmateriale.

– Barna ga uttrykk for at de befant seg i en tvangssituasjon

Det var snakk om nedlasting av 235 bilder og 98 filmer som fremstiller seksuelle overgrep mot barn og/eller som seksualiserer barn. Alderen på barna anslås fra 4-5-årsalderen til 12-14 års alder.

Det er snakk om bilder av barn i seksuelle situasjoner med andre barn, barn i seksuelle situasjoner med voksne, barn i seksuelt betonte poseringssituasjoner. Barna ga på enkelte bilder og videosnutter tydelig uttrykk for at de befant seg i en tvangssituasjon.

Mannen har erkjent at utstyret tilhørte han, og at han har vært i besittelse av materialet. Han forklarte imidlertid i retten at han ikke kan huske å ha lastet dette ned. Glemselen begrunnet han med han i denne perioden var ganske ruset på ulike narkotiske stoffer, og at det er store deler av denne perioden han husker lite av.

Skjult nett

Det skjulte nettet krever egen programvare for å komme inn på. Mannen mener å ha større IT-kunnskaper en gjennomsnittet, og husker å ha lastet ned TOR-programvaren, som er et slags «anonymitetsnettverk» som gjør det vanskelig å se IP-adressen til brukeren, og som brukes for å nå det skjulte nettet.


Må møte i retten for nedlasting av barneporno

To personer med tilknytning til Vesterålen skal om kort tid møte for Vesterålen tingrett.

 

– Tiltalte forklarte at han husker å ha lastet ned såkalte «Lolicons», som ble forklart å være japansk erotiske tegneseriebilder. Imidlertid kan ikke tiltalte huske å bevisst ha «lastet ned dette av ekte barn», heter det i dommen.

Totalt inneholdt beslaget 21 811 pornografiske bilder og 1 851 pornografiske videofiler, men det var da altså de 235 bildene og 98 filmene som var av ulovlig karakter.

Ikke trodd på glemsel

Retten mener at det er lite trolig at mannen husker å ha lastet ned TOR-programvaren, husker å ha lastet ned lovlig pornografi og såkalte «Lolicons», men ikke kan huske å ha lastet ned materiale som viser overgrep mot barn.

Mannen er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i fem måneder, hvorav 60 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han må også betale 5 000 kroner i saksomkostninger til staten.