De fleste jegere i Nordland og Troms går tomhendte hjem

Det viser fangststatistikk for Nordland og Troms.

Rypa er en truet art.  Foto: Steinar Johansen

Nyheter

Jegerne har rapportert fangsten til Statskog over flere år. Dette gir helt ny kunnskap som kan legges til grunn for framtidas rypeforvaltning.