Varsler endringer for åpen gruppe

Nordland fylkes fiskarlag slo alarm om åpen gruppe for noen uker siden. Nå varsler Fiskeridirektoratet endringer.

Fiskeridirektoratet varsler endringer for åpen gruppe.   Foto: NTB scanpix

Nyheter

Leder av Nordland fylkes fiskarlag, Jan Fredriksen fra Bø, har i høst slått alarm om fisket i åpen gruppe.

– Vi har mistet kontrollen, sa han til VOL i september.

Fiskerne i «Gruppe II», som er en åpen gruppe hvor man ikke trenger å kjøpe egne kvoter, er regulert slik at hver fisker kan fiske et visst antall tonn. De siste årene har det strømmet til nye fiskere, særlig i Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark og i Øst-Finnmark. De fisker godt, og summen av det båtene er tildelt i kvoter overstiger den kvoten som er satt av til hele gruppen.

Fredriksen og de øvrige yrkesfiskerne mener det er altfor lett å komme seg inn i denne gruppen, som disponerer fiskerettigheter for en halv milliard kroner med dagens kvoter.


Jan Fredriksen fra Bø gjenvalgt i fylkesfiskarlaget:

Han slår alarm: – Fisket er ute av kontroll, vi må få nye regler

Jan Fredriksen fra Bø i Vesterålen er gjenvalgt som leder av Nordland fylkes fiskarlag. Han slår alarm om fisket i åpen gruppe. – Vi har mistet kontrollen, slår han fast.

 

Ikke fullt så dramatisk

Nå kan det bli aktuelt med endringer.

Fredag inviterte fiskeridirektør Liv Holmefjord organisasjonene Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sametinget og Fjordfiskenemda til møte som saken.

– Tilstanden i åpen gruppe er ikke like dramatisk som enkelte hevder, og det er for eksempel ingen stor økning i antall fartøy slik det er blitt framstilt. Likevel er det aktuelt med flere konkrete endringer i reguleringen av åpen gruppe fremover, skriver direktoratet i en pressemelding.

Ifølge Fiskeridirektoratet har det de siste fire årene vært en liten økning i antall fartøy i åpen gruppe. Men fiskerne i gruppen blir stadig mer effektive, gjennomsnittsfangsten har økt fra fire-fem tonn per fartøy mellom 2001 og 2006 til 12-13 tonn i 2015 til 2017.

Torskekvoten i åpen gruppe er så langt i 2017 overfisket med rundt 3700 tonn. Dette vil gå til fratrekk på neste års kvote.

– Kombinert med forventningen om at torskekvoten må reduseres neste år, vil dette kunne gjøre det nødvendig med tiltak i neste års regulering, sier Holmefjord.

Lavere garanterte kvoter

Fiskeridirektoratet og organisasjonene ble i fredagens møte enige om at overreguleringen i torskekvotene i åpen gruppe bør reduseres i 2018.

– Det innebærer at det gis lavere garanterte kvoter til hvert fartøy. I tillegg var det enighet om at avstanden mellom de garanterte kvotene og maksimalkvotene bør reduseres. Det vil bidra til å dempe tendensene til kappfiske, og til at fisket på maksimalkvoter kan holdes åpent lenger slik at flere får delta, skriver direktoratet i pressemeldingen.

Saken blir også tema på høstens reguleringsmøte.

– Det var enighet om at vilkårene for deltakelse i åpen gruppe vil ha betydning for fiskepresset. Fiskeridirektoratet orienterte om at det i forbindelse med høringen av deltakerforskriften vil bli sett på muligheten for å begrense bruk av leieskipper i åpen gruppe, og stille krav til eierkonstellasjoner for fartøy i åpen gruppe, melder direktoratet i pressemeldingen.