E10 Sløverfjordtunnelen stenges på grunn av øvelse

Torsdag 19. oktober blir E10 Sløverfjordtunnelen på Lofast delvis stengt på grunn av en større øvelse.
Nyheter

Skal du kjøre til eller fra Lofoten torsdag 19. oktober, mellom kl. 18 og 21, må du være forberedt på ventetid, melder Statens Vegvesen om i en pressemelding.

Slik stenges vegen:

  • 1800–1930: Stengt for all trafikk
  • 1930–1945: Trafikk ledes gjennom tunnelen med ledebil
  • 1945–2100: Stengt for all trafikk

Viktig å øve

- Det skjer færre ulykker i tunneler enn på vegene, men ulykkene som skjer er ofte mer alvorlige. Brann og ulykker inne i tunneler er en stor utfordring for nødetatene og derfor er det veldig viktig å øve på dette, sier Kjell Agnar Mikalsen i Statens vegvesen.

Han er brannvernleder i Statens vegvesen i Midtre Hålogaland, og har ansvaret for å sørge for å gjennomføre en rekke øvelser i tunnelene rundt omkring i regionen. I tillegg til praktiske øvelser har vegvesenet også gjennomført teoretisk opplæring med nesten alt brannpersonell i Midtre Hålogaland, samt at det er gjennomført en rekke skrivebordsøvelser.

Ulykke, brann og røyk i tunnelen

En trafikkulykke i E10 Sløverfjordtunnelen, med brann og kraftig røykutvikling, setter rammene for øvelsen og Statens vegvesen arrangerer dette i samarbeid med lokalt brannvesen fra Lofoten og Vesterålen, politi og ambulanse.

- For å få øvd skikkelig må vi stenge tunnelen for trafikk i to perioder. Vi kjører først et scenario før vi tar en kort pause for å slippe trafikken gjennom tunnelen, deretter stenger vi på nytt og kjører en fullskala brannøvelse der vi blant annet setter fyr på et bilvrak, sier Mikalsen.

Oppdatert trafikkinformasjon

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du til enhver tid på nettsidene til vegtrafikksentralen 175.no eller ved å ringe telefon 175.