Mer i frie inntekter til kommunene i 2018:

Se hva din kommune får

Finansminister Siv Jensen fortalte om økning i frie inntekter til kommunene i 2018. Her er hva det betyr i kroner og øre.
Nyheter
  • Andøy får 295,499 millioner kroner, som er 4,26 millioner kroner mer enn i år.
  • Hadsel får 460,015 millioner kroner, 9,43 millioner kroner mer enn i år.
  • Sortland får 579,347 millioner kroner, noe som er 7,45 millioner kroner mer enn i år.
  • Øksnes får 269,478 millioner kroner, 6,43 millioner kroner mer enn i år.
  • Bø får 180,477 millioner kroner, 6,43 millioner mer enn i år.
  • Lødingen får 148,088 millioner kroner. 1,2 millioner mer enn i år.

Se hele tabellen her.