Vesterålen krisesenter:

Bistår med trygghet og veiledning

Vesterålen krisesenter er et lavterskeltilbud som følger folk fra A til Å i blant annet volds- og overgrepssaker.

  Foto: Frank May, NTB Scanpix

Nyheter

Leder for Vesterålen krisesenter, Line Hågensen, mener det er forkastelig at så mange sedelighetssaker må henlegges.