Økning i antall anmeldelser, men:

De aller fleste sakene henlegges av politiet

Politiet ser en økning i antall anmeldte sedelighetssaker. Likevel har godt over 50 prosent av sakene blitt henlagt de siste ti årene.

Geir Bendiksen i Sortlands-politiet.  Foto: Gaute Bergsli

Nyheter

Antallet anmeldte sedelighetssaker i Vesterålen og Lødingen har vært på et stabilt nivå de siste årene. Siden 2008 har antallet variert fra 28 på det laveste, i 2014, til 44 på det høyeste, i 2010. Hittil i år er det anmeldt 25 sedelighetssaker i de seks kommunene.