Krever lovlighetskontroll av hurtigbåt-vedtak

May Valle (Venstre), Bent Bakkan (MDG), Dagfinn Olsen (FrP) og Kai H. Henriksen (Høyre) krever lovlighetskontroll av Hurtigbåt- og fergevedtaket i fylkestinget forrige måned.
Nyheter

– Sjelden har saker til behandling i fylkestinget skapt større engasjement. Svært mange ga tilbakemeldinger på at de ikke har blitt gitt muligheten til å bli hørt etter at fylkesrådets forsalg var kjent., det skriver May Valle (Venstre), Bent Bakkan (MDG), Dagfinn Olsen (FrP) og Kai H. Henriksen (Høyre) i ei pressemelding.      


Fylkestinget vedtok å legge ned Smines som anløpssted og redusere ruta Melbu-Fiskebøl

I tillegg vurderes det om Skjellfjord kai skal legges ned som anløpssted.

 

De kommer med det med et krav om lovlighetskontroll av fylkestingets behandling av sak 143/17 Ferge og hurtigbåttilbud i Nordland.

–  I tiden etter fylkestingets samling har vi blitt kontaktet av mange bedrifter og innbyggere i Nordland som er svært opprørt over fylkestingets vedtak, og dette har underbygget vår påstand om at saken ikke er forsvarlig utredet.

I henhold til kommunelovens paragraf 20.2 skal kommunerådet og fylkesrådet påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og de vedtak som er truffet blir iverksatt, sies det i brevet.


Vesterålen Reiseliv mot nedleggelse av hurtigbåt-anløp i Øksnes:

– En nedskjæring vil ha svært negative konsekvenser for reiselivet i Vesterålen

Vesterålen Reiseliv er de siste som har skrevet en uttalelse mot forslaget å legge ned hurtigbåttilbudet i Øksnes Vestbygd.

 

–  Til dette er å bemerke: I saker som vedtas skal enkeltindivider, organisasjoner samt andre berørte parter høres i saker som skaper konsekvenser av urimelig karakter for den som berøres. Fylkestingets vedtak gjort i ovennevnte fylkestingssak har gjennom flere vedtak ikke gitt mulighet for berørte parter om å uttale seg i de ulike vedtakene som ble fattet. Med bakgrunn i dette krever vi derfor lovlighetskontroll av vedtaket.

Les lovlighetskontroll-brevet i sin helhet her.