457 færre ledige i Nordland i oktober

Ledigheten går ned i Nordland i oktober.
Nyheter

Dette melder NAV i ei pressemelding.

I oktober 2017 er det 2 407 helt ledige i Nordland, dette er 457 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en reduksjon på 16 prosent.

I følge NAV er dette den laveste ledigheten i Nordland siden september 2008. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Ledigheten i Nordland er i oktober 2017 merkbart lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-155) og menn (-302). Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-139), og denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i pressemeldinga.

Flere på tiltak

Det er 89 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 11 810 personer fra oktober i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 66 012 helt ledige, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (410), butikk/salgsarbeid (257), reiseliv og transport (242).

Størst prosentvis ledighetsnedgang fra oktober i fjor finner vi innenfor «meglere og konsulenter», der det nå er 24 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 40 prosent.

Flest menn

I oktober er det totalt 930 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 155 færre personer enn i fjor. I oktober er det totalt 1 477 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,2. Det er en nedgang på 302 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Her er det lavest ledighet

Ved utgangen av oktober er det 0,4 prosent arbeidsledighet i Beiarn. I Rødøy er andelen helt ledige 0,6 prosent og i Grane 0,7 prosent.

Høyest ledighet finner vi på Røst med 8,1 prosent ledighet. Moskenes har 5,6 prosent og Værøy har 5,5 prosent helt ledige.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,6 prosent, Rana 1,6 prosent og Narvik 2,2 prosent.

20-24 åringer

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 20-24 med 2,9 prosent og 25-29 år med ledighet på 2,8 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 2,7 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,1 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

1390 ledig stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 390 registrerte ledige stillinger i Nordland i oktober. Dette er 675 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Fag innen Helse, Pleie, Omsorg har størst økning i antall utlyste stillinger (+ 133) i forhold til samme måned i fjor.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i oktober på 587 personer. Det er en nedgang på 139 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 820 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 318 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 741 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i oktober. Dette er 89 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,6 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av oktober er det totalt 225 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 6 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.