Skal hjelpe folk å sove godt

– Man var redde for fremtiden for sykehuset i Vesterålen, men her blir tilbudene i stedet flere og flere, sier sykepleier Per Atle Bayner, som har fått lov til å bygge opp behandlingstilbud for folk med søvnvansker.

Avdelingsoverlege Ørjan Eggesvik og spesialsykepleier Per Atle Bayner har bygget opp et helt nytt tilbud for vesterålinger med søvnvansker.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Nyheter

Spesialsykepleier Per Atle Bayner mener det er på sin plass å rose Helse Nord, som i stedet for å sentralisere tilbudene, tvert imot sørger for eksempelvis vesterålinger med søvnproblemer kan få både utredning og behandling lokalt.

– Før måtte man reise til Bodø for å få gjort utredning, og man måtte gjerne vende tilbake flere ganger underveis. Det er både god helse- og samfunnsøkonomi i at vi nå kan tilby hjelp her i Vesterålen, sier Bayner til VOL.

Fra Bodø til Vesterålen

Avdelingsoverlege Ørjan Eggesvik ambulerer sammen med en kollega fra Bodø til Vesterålen. Det er mer praktisk enn at mange pasienter må reise frem og tilbake. Eggesvik på sin side mener Per Atle Bayner skal ha honnør for å ha fått ordningen på plass.

– Det var ikke selvsagt. Per Atle Bayner har tatt dette initiativet fra Vesterålen, og han har en erfaring fra før som gjorde det naturlig og mulig å få opp tilbudet om søvnundersøkelser og behandling på det lokale sykehuset.

– Hva er søvnvansker?

– Det er viktig å dra et skille mellom fysiske forhold som gjør at man i første omgang snorker, og i mer alvorlige tilfeller får episoder med pustestans under søvn. Sistnevnte kan være farlig, ved at det på sikt eksempelvis kan føre til hjerteproblemer. Vi har også sett mange eksempler på at folk som med søvnproblemer fungerer dårlig på dagtid. Vi vet også at slikt for eksempel kan være årsak til bilulykker der føreren har sovnet bak rattet.

– Folk som ligger og vrir seg, og ikke får sove - de får ikke hjelp av dere?

– Nei, men fastlegene er gode til å henvise i ulike, men riktige retninger, sier Eggesvik.

Søvnbehandling

Når det gjelder behandlingen av snorking og pustestans opplyser avdelingsoverlegen at man det siste tiåret i stor grad har beveget seg bort fra kirurgi, og nå bruker maskinelle hjelpemidler, biteskinner og lignende. Spesielt apparatet C-pap (Continuous Positive Airway Pressure eller på norsk: kontinuerlig positivt luftveistrykk) har vist seg å ha veldig god effekt.

– Det krever litt tilvenning, men utstyret er langt bedre nå enn for noen år tilbake. Da måtte kanskje kona flytte ut av soverommet på grunn av bråket, sier Bayner.

– Hvem er det som får søvnproblemer - som har fysiske årsaker?

– Det er noen flere menn enn kvinner. Det er flere enn yngre. Overvekt disponerer for dette, men vi har mange pasienter som er tynne. Og en del har rett og slett vært uheldige med sine gener, oppsummerer Bayner og Eggesvik.

I Vesterålen er det mer enn 100 personer som bruker C-pap-maskiner i dag. Og Per Atle Bayner har hatt rundt 30 pasienter til utredning for søvnvansker siden oppstarten i høst.