14 vesterålinger har skrotet båten sin

MILJØRISIKO: I dag ender mange gamle båter livet sitt på denne måten. Det skal det nå bli slutt på, håper miljøvernministeren.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Nyheter

For å få fjernet de mange fritidsbåtene som ligger forlatt og kassert langs norske strender, har regjeringen gjort det enklere å levere inn gamle båter til avfallsmottak og innført en utbetaling på 1.000 kroner. NTB melder at 970 båter har blitt levert inn på landsbasis siden ordningen ble innført for en måned siden.

– Dumping av fritidsbåter langs strender og i havet bidrar til marin forsøpling. Ved å sørge for at fritidsbåter får en forsvarlig behandling, forhindrer vi både lokal forsøpling og at gamle båter brytes ned til mikroplast, sier miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB.

1,4 prosent vraket i Vesterålen

Reno-Vest, som tar i mot båter i Vesterålen har så lengt fått inn 14 båter. Det vil si at 1,4 prosent av alle båtene som er levert i landet er levert i Vesterålen. Alle Reno-Vests anlegg tar i mot fritidsbåter opp til 15 fot, mens anlegget på Sortland kan ta i mot båter på hele 49 fot.

Plikt

Kommunene har nå fått en tydelig plikt i avfallsforskriften til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot, uten innenbordsmotor, kan leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen.

Anlegg som får tilskudd til behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis. For båter som er tyngre, vil avfallsanleggene få lov til å kreve en delbetaling for å dekke kostnadene.

Det er anslått at det er 15.000 utrangerte fritidsbåter i Norge.

Forsinket

Veien fram til å få ordningen sjøsatt har imidlertid vært lang og kronglete.

De fire partiene på borgerlig side satte for ett år siden av 300 millioner kroner i 2017-budsjettet til en ny tilskuddsordning for kassering av fritidsbåter, varebiler og bobiler.

Men så sent som i sommer varslet Helgesen at det ikke ville bli en ordning med vrakpant for fritidsbåter lik den for biler. Han understreket da at en «kontantordning ikke er egnet til å skape et fungerende marked for retur av småbåter».

Det fikk imidlertid regjeringspartner Fremskrittspartiet til å reagere.

– Stortinget ba om en vrakpantordning hvor folk får en gulrot i form av penger i hendene for å levere båter, og det skal på plass, slo Frps Roy Steffensen fast i sommer.

Ordningen skulle opprinnelig vært på plass før sommeren, men kom altså først på plass til 1. oktober. Det har regjeringen spart 30 millioner kroner på, ifølge revidert nasjonalbudsjett.

Det er i dag omkring 800.000 fritidsbåter i Norge.