En rekke vesterålsbroer er kraftig skadd

VG har gjort en landsomfattende gjennomgang av broer i hele Norge og tre av broene som ikke er i forskriftsmessig stand befinner seg i Øksnes.

Det var kystvaktskipet Barentshav som sto for inspeksjonen. Her er det fotografert i Vesterålen ved en tidligere anledning. Arkivfoto: Marius Birkeland / NTB scanpix 

Nyheter

I en gravesak i VG kommer det fram at Vegvesenet har store etterslep på inspeksjon og vedlikehold på broer i Norge.

To av broene i Vesterålen er i VG-artikkelen merket som kritisk skadd. Dette gjelder Strauman 3 i Øksnes og Bremneselv bro i Sortland. Ytterligere to broer i Øksnes er merket "stor skade".

To broer i Andøy, Lilleelv og Åseelv bro, har fått status som "stor skade". Det samme gjelder fem broer i Sortland, og fire i Hadsel.

Det er grunn til å presisere at mange av broene er veldig korte.

Vet ikke hvor mye Strauman-brua tåler

Særlig broa ved Strauman på Fylkesvei 935 står det dårlig til med. Problemet er at tidevannsstrømmen har tæret på betongen under brofundamentene. Denne skaden har vært på Vegvesenets gjøre-liste i ganske nøyaktig 20 år viser rapporten som VG har fått tilgang på, men er fortsatt ikke utbedret. Vegvesenet opplyser at broen, som er bygd i 1978, er planlagt å bli byttet ut med en ny neste år. Til VG opplyser Vegvesenet at de ikke vet hvor stor bæreevne broen har i den tilstanden den er i per nå.

 

Stor bro

En større bro er merket kraftig skadd. Det gjelder Hadselbroen, som er over en kilometer lang. VG omtaler skadene slik:

«Bom på pilar

Kritisk skade som truer bæreevnen, med nest høyeste grad av konsekvens

Beskrivelse:26.05.1999: På nordre vegg er det påvist delaminering mellom kote 4 - 8. Delamineringen er stort sett sammenhengende og går høyest på den østre 2/3-del av veggen.Skadegrad (1-4):4Konsekvens for bæreevne (1-4):3»

Flere påviste skader er ikke utført til tross for at planlagt dato for utførelse er passert, skriver VG.