Fiskarlaget mener Sandberg favoriserer

Nordland Fylkes Fiskarlag er ikke begeistret for at fiskeriministeren ga Gunnar Klo AS dispensasjon fra deltakerloven.

BESKYLDER: Jan Fredriksen (t.v) mener Per Sandberg favoriserer enkelte aktører. 

Nyheter

- Fiskeriminister Per Sandberg har ved å gi en fiskeindustribedrift lov til å ha majoritetseierskap i et fiskefartøy gjort et grovt anslag mot Deltakerloven. Det sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen etter at en fiskeindustribedrift på Myre i Øksnes har fått anledning til å eie et fiskefartøy.

- Blir vanskelig å si nei til andre

I følge deltakerloven er det hjemmel til å kunne dispensere fra loven når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det.

– Etter mitt syn foreligger det slett ikke slike hensyn i dette tilfellet. Dersom en kan påberope seg slike hensyn på Myre så kan faktisk hele fiskeindustrien berope seg det samme. Det skal dermed bli vanskelig å avslå tilsvarende søknader fra andre bedrifter, sier Jan Fredriksen.

- Man får det man betaler for

Fredriksen framholder at Myre og Stø gjennom store deler av året er attraktive steder for fiskeflåten å lande fisk.

– At en industribedrift lokalisert på slike steder ikke får tak i nok råstoff synes rart, men det beror nok på helt andre forhold, mener Fredriksen som ikke vil utdype dette med annet enn at en får det som en betaler for.  

- Trår over streken

Fredriksen mener fiskeriminister Per Sandberg har tatt en del merkelige beslutninger.

– Med denne avgjørelsen har Per Sandberg gått langt ut over det som har vært Stortingets intensjon med Deltakerloven og nok en gang trår han over streken i forhold til en del kjøreregler som Stortinget har trukket opp når det gjelder viktige fiskeripolitiske spørsmål sier Jan Fredriksen.

- Snakker kompis

For Jan Fredriksen fremstår denne saken som svært frustrerende.

– Jeg undres på hva som blir det neste trekket fra en fiskeriminister som lever etter innfallsmetoden og som snakker kompis med aktører rundt om som dermed lett får viljen sin avslutter styrelederen i Nordland Fylkes Fiskarlag.