Klimarettssak om Barentshavet kan stanse alle leteplaner i Lofoten, Vesterålen og Senja

I neste uke starter århundrets klimarettssak i Norge.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er saksøkt. Organisasjonene mener at 23. konsesjonsrunde er i strid med grunnlovens paragraf 112. 

Nyheter

Natur og ungdom har saksøkt den norske stat for åpning av oljeboring i Barentshavet. Vinner de saken, kan det være kroken på døra for alle planer om oljeleting i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Lofoten og Vesterålen

Natur og ungdom sier til VOL i kveld at dersom organisasjonene vinner fram i søksmålet mot staten i Arktis, står kampen mot oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja bak dør nummer to.

– Dersom vi vinner denne saken, vil den sende et tydelig signal om at vi ikke kan åpne nye områder for oljeleting, og vi forventer at politikerne følger opp disse signalene. Argumentene som gjelder for å ikke åpne områdene i Arktis, gjelder i høy grad også for havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier sentralstyremedlem Torgeir Vestre i Natur og ungdom til VOL.


Advokater

Organisasjonene representeres av Cathrine Hambro ved Wahl-Larsen Advokatfirma og Emanuel Feinberg ved advokatfirmaet Glittertind.

«Besteforeldrenes klimaaksjon» er partshjelp i klimasøksmålet og representeres av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund ved advokatfirmaet Lund & Co. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører saken for staten.

Kjente personer som Jostein Gaarder, Karl Ove Knausgård, Emma Thompson, Lucy Lawless og Al Gore støtter klimasøksmålet mot den norske stat.

Saken starter tirsdag, og den avsluttes en drøy uke senere.


Første gang

Søksmålet er tatt ut med hjemmel i grunnlovens paragraf 112, som lyder slik:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Saksøkerne mener at oljevirksomhet langt mot nord i Barentshavet er i brudd med vilkårene i grunnloven. Det er staten dypt enig med.

Saken gjelder den 23. konsesjonsrunde, der sårbare områder langt mot nord ble åpnet for oljeleting.