– Vi har fortløpende vurdert vår rolle

Tommy Nordeng i Cerpus mener at Cerpus ikke har gjort noe galt, men angrer på at de lot seg bli så avhengige av én kunde.

- SKULLE IKKE HATT KONSULENT-POSISJONENE: Tommy Nordeng mener ikke at konulent-posisjonenene Cerpus hadde i NDLA ga selskapet fordeler, men at de var egnet til å skape mistemksomhet for folk som ville misforstå.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Cerpus, slik de forteller historien, handler om det lille IT-selskapet som til tross for sin beliggenhet langt mot nord og langt til havs har greid å bygge opp noe stort og flott, som til og med har vekket anerkjennelse ut over landegrensene. De bygde seg opp ved å levere tjenester til NDLA (Nasjonal digital læringsarena), som ble lansert som en plattform hvor norske elever i videregående skole fikk tilgang på gratis undervisningsmateriell.