Stor interesse for klimarettssak

Interessen er stor både nasjonalt og internasjonalt foran den historiske klimarettssaken som tirsdag startet i Oslo tingrett. Sortlending Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom er blant dem som står fremst i saken.

Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.  Foto: Innsendt

Nyheter

Rettssal 250 var smekk full og køene utenfor var lange da dommer Hugo Abelseth tirsdag morgen innledet rettssaken som Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon har anlagt mot staten.

Miljøvernerne mener at staten ved å tildele nye oljefelt i sårbare områder i Barentshavet har brutt grunnlovens paragraf 112, som stiller krav om at et godt miljø skal sikres for framtidige generasjoner, og at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.


Fakta om miljøparagrafen i Grunnloven

Kilde: Lovdata, Store Norske Leksikon

  • Grunnlovens paragraf 112 lyder: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»
  • Grunnloven fikk første gang en miljøparagraf i 1992, samme år som et av de viktigste internasjonale toppmøter om miljø ble holdt – Rio-møtet. Da Grunnloven ble revidert i 2014 ble paragrafen flyttet til kapittelet som omhandler menneskerettigheter, og paragrafen ble endret for å tydeliggjøre statens plikt til å iverksette tiltak.
 

– Folkets klimasøksmål

– I Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å gjøre vårt beste for å begrense den globale oppvarmingen, skriver Truls Gulowsen og Ingrid Skjoldvær i dette debattinnlegget.

 

– Stort inngrep

– Vi mener tildelingen er ugyldig fordi det representerer et for stort inngrep i framtidige generasjoners klima, og fordi klimakonsekvensene ikke er utredet, har Greenpeace-leder Truls Gulowsen uttalt til NTB.


Fakta om klimarettssaken

Kilder: NTB, Greenpeace Norge

  • Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon saksøkte staten 18. oktober 2016 for oljeboring i Barentshavet.
  • Rettssaken går i Oslo tingrett fra 14. til 24. november 2017.
  • Staten representeres av Regjeringsadvokaten.
  • Det er første gang Grunnlovens paragraf 112 prøves for retten. Miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.
  • Organisasjonene mener at 23. konsesjonsrunde i 2016, der det ble åpnet for oljeleting i Barentshavet, bryter med dette og er i strid med Parisavtalen.
  • Det er klimaprofessor Eystein Jansen fra Bjerknessenteret i Bergen, klimaforsker Bjørn Samset fra Cicero, professor Knut Einar Rosendahl ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og SSB-forsker Mads Greaker som skal vitne i saken.
 

– Vi ber retten om å foreta en kvalitetskontroll av om vedtaket er innenfor de retningslinjene som gjelder for vedtak som kan ha irreversible konsekvenser, sa miljøorganisasjonenes advokat Cathrine Hambro i sitt innledningsforedrag.

Regjeringen ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted viser på sin side til at både petroleumsloven og forvaltningsloven er fulgt i tildelingen av nye konsesjoner, og at det skjedde etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser. Dermed er intet brudd på grunnloven skjedd, mener de.


Tirsdag begynner rettssaken mot staten

Ingrid Skjoldvær miljøbevegelsene Natur og Ungdom og Greenpeace hevder oljevirksomheten i Barentshavet bryter med grunnlovens miljøparagraf. Saken starter i Oslo tingrett tirsdag.

 

Fire sakkyndige vitner skal forklare seg i rettssaken, som skal vare i åtte dager.

Stor interesse

Både nasjonalt og internasjonalt følges rettssaken med argusøyne.

– Søksmålet har brede forbindelser også til utlandet hvor det er pågående miljøsaker for retten. Det vil si at det som skjer i Norge i denne saken vil ha mye å si for hvordan disse spørsmålene blir vurdert andre steder, sier professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald, til NRK.


Nei til oljeaktivitet i matfatet

Astrid B. Dolmen, Direktør Hjemmet mitt AS, vil ha svar om oljevirksomhet i LoVeSe.

 

– En avgjørelse i miljøbevegelses favør vil bli lagt merke til og vil være en viktig presedens. Så det som kan vinnes er mye, sier Fauchald.