Norsk politi ventet i snitt 107 dager med overgrepssaker fra utlandet

To internasjonale politiaksjoner mot barneovergripere på internett endte med 45 norske saker. Sakene ble i snitt liggende på vent hos politiet i 3,5 måneder.

  Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Nyheter

VG skriver at den amerikanske FBI-aksjonen mot overgrepsnettsiden Playpen i 2015 og den australske aksjonen mot forumet The Love Zone endte med 45 saker som ble oversendt til norsk politi.

Også en vesteråling ble i høst dømt for besittelse av materiale som viser overgrep mot barn. Han ble dømt til fengsel i fem måneder, hvorav 60 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.


Vesteråling tatt for barneporno etter stor FBI-aksjon

Da FBI hadde en større aksjon inne på det skjulte nettet mot internettbrukere på et forum, kom en mann i 20-årene fra Vesterålen i deres søkelys. Han er nå dømt for besittelse av materiale som viser overgrep mot barn.

 

Tok lang tid før politiet aksjonerte

Men, ingen av tingrettene hvor sakene har vært oppe fått informasjon fra politi og påtalemyndighet om at FBI hadde fremskaffet informasjon ved hjelp av en metode som var ulovlig i Norge. Heller ikke Vesterålen tingrett.


Vesteråling dømt for besittelse av overgrepsmateriale etter stor FBI-aksjon:

– Retten fikk ikke vite at metodene FBI brukte var ulovlige i Norge

En vesteråling er dømt til fengsel for besittelse av overgrepsmateriale av barn. Da saken var oppe i tingretten ble det aldri opplyst om at FBI hadde brukt metoder som er ulovlig i Norge for å peke han ut.

 

VG har kartlagt sakene, som ble sendt til norske politidistrikter gjennom Kripos. I snitt tok det 107 dager før lokalt politi gikk til aksjon mot nedlasterne av overgrepsmateriale.

FBI gjennomførte sine registreringer på nettsiden i februar og mars i 2015. Vesterålingen som er dømt for forholdet ble pågrepet i midten av november samme år.

Noen saker er fortsatt på vent

Fem av sakene ble sendt til Oslo politidistrikt. Av disse ble to henlagt, mens tre saker fortsatt er på vent to år senere.

– Med tanke på veksten i saker som dette, så er norsk politi ordentlig på hælene. Det har skjedd mye de to siste årene, men vi ligger fortsatt langt bak, sier lederen av Oslo-politiets seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd, Kari-Janne Lid, til NTB.

I tillegg til de tre nevnte sakene, har politiet i Oslo 30 tilsvarende saker. De håper å være ferdig med de mest alvorlige før sommeren.

Også Vestfold-politiet fikk oversendt fem saker. I to av tilfellene ble det aksjonert før det var gått to måneder, mens tre andre ble liggende i opptil ni måneder.

– Vi må strekke oss for å bli bedre. Jeg er ikke fornøyd når jeg ser disse tallene, sier Kjell Johan Abrahamsen, påtaleleder i Sørøst politidistrikt, til VG.