Det spøker for Bø Skytterlags NNM-søknad

Bø Skytterlag trenger et tilskudd på 200 000 kroner for å oppgradere anlegget sitt til et eventuelt Nord Norsk Mesterskap, men det ser ikke ut til at de vil få det.

illustrasjonsbilde 

Nyheter

Det er et sterkt ønske fra Bø Skytterlag om å sende inn en søknad om å få arrangere NNM i 2020, men hvis skytterlaget skal stå som arrangør må de bytte ut de elektroniske skyteskivene. Det koster 478 000 kroner og skytterlaget trenger et bidrag fra kommunen for å dekke dette. Derfor er det sendt en søknad på 200 000 kroner til Bø kommune. Den resterende summen er tenkt søkt om fra spillemidler.

Fikk avslag i fjor også

Rådmannen har gjort en vurdering av saken forut for det kommende formannskapsmøtet og det er ikke noe som tyder på at skytterlaget vil få pengene. Rådmannen er positiv til skytterlagets aktivitet, men å innfri summen anbefales allikevel ikke og det argumenteres blant annet med at det ville kunne skape forventninger fra andre foreninger med gode formål.

– Vi søkte om det samme i fjor og fikk avslag, så vi har ikke så høye forventinger, sier leder Britt Elin Rabben.

– Folk skjønner ikke hvorfor vi ikke får pengene

Leder Rabben mener at det ville gi kommunen store ringvirkninger om det ble arrangert Nord Norsk Mesterskap i skyting i Bø.

– Folk jeg har snakket med kunne ikke skjønne hvorfor ikke vi kunne få den støtten, sier Rabben.

Det har også vært drøftet å ta opp et banklån for å finansiere skyteskivene, men Rabben mener det er lite sannsynlig at skytterlaget vil lande på den løsningen.

– Hvis dere ikke får penger fra kommunen og ikke vil ta opp lån så blir det vel vanskelig å finansiere?

– Ja det kan bli det. Vi får se. Søknaden må sendes snart i alle fall.