Vil øke eiendomsskatten kraftig

Det kan bli vesentlig dyrere å eie bolig i Bø framover.

IKKE HELT SAMSTEMTE PÅ RÅDHUSET: Rådmannen vil ha mer eiendomsskatt og ordføreren vil ha mindre  

Nyheter

I økonomiplanen for Bø kommune legger rådmannen fram forslag til hvordan kommuneøkonomien skal se ut framover. Økonomien i Bø er presset og en måte kommunen kan øke sine inntekter på er å øke skatten på eiendommer.