Sandberg i fiskefeide på Stortinget etter Gunnar Klo-saken

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) anklages for å ty til dispensasjoner i et forsøk på å endre deltakerloven for fiske. Nå kan fullmaktene bli strammet inn.

Fiskeriminister Per Sandberg kunngjorde fredag navnevalget etter fusjonen mellom Havforskningsinstituttet og NIFES  Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

Nyheter

– Sandberg har ikke fått flertall for liberalisering. Nå forsøker han å dispensere seg til ny politikk, hevder næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp).

Bakgrunnen for saken er at fiskebedriften Gunnar Klo i Øksnes i Vesterålen har fått dispensasjon fra den såkalte deltakerloven, som regulerer adgangen til å drive fiske og fangst.

I utgangspunktet er det kun aktive fiskere som kan eie fiskebåter. Bedriften begrunnet ifølge Lofotposten sin søknad med at båteieren vurderte å selge og at fiskemottaket uten denne båten ville miste råstoffgrunnlaget sitt.

Liberalisering

Noe av problemet, slik opposisjonen ser det, er at fiskeriet i og rundt Øksnes er svært aktivt.

– Om begrunnelsen holder her, så er det vanskelig å forstå hvor man skal si nei. I praksis vil dette innebære en liberalisering som åpner for utenlandsk eierskap i norske fiskerier, sier Pollestad.


Klo får støtte fra Øksnes kommune

Øksnes kommune gir ifølge ordfører sin støtte til regjeringas vedtak om å gi Gunnar Klo AS dispensasjon fra deltakerloven.

 

Han får støtte av SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Sandbergs linje kan være begynnelsen på slutten for at fiskerne eier fiskebåtene. Jeg mener dette er en helt klar og bevisst strategi fra Sandbergs side. Han prøver å svekke deltakerloven, sier SV-representanten.

Også Fiskarlaget, Fiskebåt og Kystfiskarlaget er kritiske til Sandbergs håndtering.

Vil stramme inn

Fylkesnes viser til at Høyre og Frp tidligere har uttrykt forståelse for industriens ønske om å eie fiskebåter.

– Når en helt vanlig fiskekjøper i Norges rikeste fiskerikommune får dispensasjon, er veien kort til at andre fiskekjøpere får det samme, også utlendinger. Sandberg tar sikte på å innvilge dispensasjoner som så blir til en regel, mener Fylkesnes.


Gunnar Klo om «Morgenstjerne»-kjøp:

– Ikke mer enn rett og riktig at vi tar tak

Fiskekjøper Gunnar Klo mener de sikrer at fiskeskøyta «Morgenstjerne» forblir i kommunen og regionen ved sitt kjøp. Konkurransesituasjonen nå er i favør fiskerne, mener Klo.

 

Et representantforslag fra SV om å ramme inn Sandbergs adgang til å innvilge slike dispensasjoner, ligger nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget. Innstilling skal avgis 28. november.

– Vil vil ta fra ham retten til å operere på denne måten, sier Fylkesnes.

Avviser

Saken ble tatt opp av Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth i Stortingets spørretime i forrige uke. Der avviste fiskeriministeren at han forsøker å endre deltakerloven eller på annen måte liberalisere regelverket.

Samme budskap ble framført i flere avisinnlegg i Nord-Norge før helgen samt i et svar på et skriftlig spørsmål fra Aps Terje Lien Aasland.

– Jeg kan forsikre om at det er ingen grunn til slik bekymring. Det skal ikke være noen tvil om at deltakerloven ligger fast, og at vi fortsatt skal ha en fiskereid flåte, framholder Sandberg.


Gunnar Klo-saken er et unntak

– Ingen grunn til bekymring

– Loven åpner opp for at vi i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon. Bedriften Gunnar Klo på Myre er i en slik situasjon, skriver Per Sandberg i dette debattinnlegget.

 

Han avviser også bekymringen om at utlendinger nå kan ta nye markedsandeler og viser til at de uansett ikke kan eie mer enn 40 prosent av slike fartøy, verken direkte eller indirekte.

– Når Gunnar Klo AS fikk unntak fra aktivitetskravet for ett bestemt fartøy, var det fordi jeg etter en konkret vurdering fant at selskapet faktisk fyller de strenge vilkårene for unntak som lovgiver har fastsatt i deltakerloven, poengterer han.