Familiefar dømt for trusler mot sine barn:

Lagmannsretten endret fengselsstraffen fra ett år til 36 dager

En vesterålsmann anken dommen som falt mot han i Vesterålen tingrett i vinter, og har fått mildere reaksjon fra lagmannsretten.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Nyheter

Mannen ble i tingretten dømt for å ha mishandlet barna sine psykisk og fysisk gjennom flere måneder, der han blant annet skal ha kjeftet på barna sine, krenket dem, ignorert dem, gitt dem et strengt regime med arbeidsoppgaver og fratatt dem fundamentale rettigheter.