Ap vil ha strengere miljøkrav på kystrute

Arbeiderpartiet legger torsdag fram et forslag om å stille strengere miljøkrav i anbudet på kystruten Bergen-Kirkenes i årene 2021 til 2030.
Nyheter

Ap ber regjeringen legge til grunn strenge miljøkrav i forbindelse med anskaffelsen av kystruten Bergen-Kirkenes 2021-2030, og at miljøvektingen i anbudet settes til 30 prosent om det er mulig innenfor regelverket.


Transportforsker mener Hurtigruten prøver å skremme konkurrentene

Hurtigruten har gått offensivt i sitt anbud om hvem som skal få kontrakten på å seile kystruten.

 

Samtidig vil Ap ha Stortinget med på å be regjeringen senest i løpet av vårsesjonen 2018 legge fram en handlingsplan for etablering av landstrøm i de største havnene. Ap krever også en egen plan for etablering av landstrøm i de havnene hvor kystruten anløper.


Hurtigruten vil søke om anbud:

– Vi ønsker å bringe videre 125 år med kompetanse og erfaring inn i det nye anbudet

– Hurtigruten kommer til å by på anbudet for kystruten, og vi kommer til å by på hele anbudet, sa konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, på en pressekonferanse torsdag formiddag.

 

Ap viser til at Stortinget tidligere har bedt regjeringen innføre krav om minimum 30 prosent miljøvekting ved alle offentlige anbud, der det er relevant, men at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ikke har fulgt opp i anbudet han har sendt ut for kystruta fra 2021–2030.


Det eldste hurtigruteskipet må kanskje pensjoneres

Nye krav til universell utforming kan føre til at det eldste hurtigruteskipet Lofoten må pensjoneres når den nye anbudsperioden trer i kraft fra 2020.

 

Dagens avtale inneholder ingen miljøkrav, men fra 2021 vil det komme krav om reduserte CO₂-utslipp på om lag 25 prosent. Det kommer også krav om utslippsfrie landstrømanlegg, ifølge NRK.

Også SV og Miljøpartiet De Grønne har reagert på at miljøkravene ikke har vært strengere i anbudet.