Fiskeflåten kan se tilbake på historisk godt 2016

Fiskeridirektoratet offentliggjorde resultatene fra deres lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten for 2016 torsdag. For tredje år på rad økte driftsinntektene.
Nyheter

Høye fangstverdier i 2016 gav et historisk godt resultat for fiskeflåten. I januar i år kunne Fiskeridirektoratet melde om at norske fartøy aldri tidligere har oppnådd høyere samlet totalverdi enn i 2016.

Resultater fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten for 2016 er offentliggjort torsdag, og viser at driftsinntektene for den norske fiskeflåten økte for tredje år på rad. Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider torsdag.

Driftsresultat på 4 mrd

De totale driftsinntektene økte med i underkant av 1,9 milliarder kroner fra 2015 til 2016, til 17,5 milliarder. Driftskostnadene var samtidig på 13,5 milliarder, noe som ga et driftsresultat på 4 milliarder.

Driftsmargin og totale driftsinntekter for fiskeflåten. 1980-2016  Foto: Grafikk: Fiskeridirektoratet

 

– Økning i totale driftsinntekter og driftsoverskudd ga en driftsmargin på 22,9 prosent i 2016. Dette er den høyeste driftsmarginen vi har målt for fiskeflåten. I 2015 var driftsmarginen til sammenligning beregnet til 18,5 prosent, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Høye torskepriser

De aller fleste fartøygrupperingene forbedret lønnsomheten i 2016. For bunnfiskeriene ser en høy førstehåndspris på torsk ut til å ha gitt gode resultater.

Gjennomsnittlig førstehåndspris på torsk økte med 15 prosent fra 2015 til 2016. Samtidig var fangstkvantumet på om lag samme nivå i 2016 som i 2015, noe som ga en historisk høy førstehåndsverdi for torsk i 2016. 

Best ut kommer torsketrålerne. I 2016 hadde denne fartøygruppen en driftsmargin på 28,3 prosent, noe som innebærer en økning fra 24,7 prosent i 2015.

Lavere driftsmargin

For konvensjonelle havfiskefartøy, altså havfiskefartøy som fisker med annet redskap enn trål eller not, holdt gjennomsnittlig driftsinntekter seg på samme nivå som i 2015, mens driftskostnadene økte noe. Driftsmarginen for denne fartøygruppen ble redusert fra 15,7 prosent i 2015 til 12,7 prosent i 2016.

Konvensjonelle kystfiskefartøy har den høyeste prosentvise økningen i gjennomsnittlige driftsinntekter i fiskeflåten i 2016.

– Til tross for at driftskostnadene også økte, oppnår denne fartøygruppen et historisk høyt driftsresultat. Driftsmargin økte fra 12,5 prosent i 2015 til 17,8 prosent i 2016. Brutt ned på grupperinger etter hjemmelslengde viser resultatene at de store kystfartøyene oppnår bedre driftsmargin enn de små, sier Holmefjord.