Trekker flere planlagte oppdrettslokaliteter fra arealplanen

Formannskapet tar til seg innsigelser som har kommet for oppdrettslokalitetene Mårsund og Godvik.

AREALPLAN: Rune Dahl har jobbet fram arealplanen på rekordtid.  

Nyheter

Bø kommune er i ferd med å lage ny arealplan og på tirsdag fikk formannskapet en innføring i hvordan kartet over Bø er tenkt delt opp mellom ulike formål, før de vedtok arealplanen for kommunen.