Vil ikke legge ned Eidet skole uten videre

Gøril Karlsen ville ha en grundigere gjennomgang av skolestrukturen, men erkjente at pengene til å opprettholde skolen foreløpig ikke finnes.

IKKE SÅ FORT: Gøril Karlsen (SV) vil gå grundig gjennom skolesituasjonen før noen eventuell nedlegging.  

Nyheter

I formannskapsmøtet i Bø på torsdag skulle økonomiplanen for årene framover vedtas og som VOL har skrevet tidligere er det regnet inn en nedleggelse av Eidet skole fra 2019.

Det står i forslaget til økonomiplan at det skal legges fram en sak om skolestruktur til kommunestyret i 2018, men det er altså allerede forutsatt at utfallet av denne saken blir at Eidet skole blir nedlagt.

Vil ha grundigere skolebehandling

SVs Gøril Karlsen var ikke bekvem med å vedta en økonomiplan som la som forutsetning at Eidet skole skulle nedlegges, så hun kom med et forslag til endring av planen.

Karlsens forslag gikk ut på at man tar ut av økonomiplanen innsparelsen ved å legge ned Eidet og i stedet bestiller en sak som behandler skolestrukturen på en grundig måte med en grundig høringsrunde.

Vil gå langt for å beholde skolen

Ordfører Sture Pedersen delte i bunn og grunn Karlsens bekymring, men minnet om at formannskapet ikke kunne vedta en økonomiplan som ikke er i balanse.

– Hvis vi tar ut endringen av skolestrukturen, så mangler vi en million i 2019 og nesten to i 2020. Jeg vil strekke meg langt for å beholde den strukturen vi har i dag hvis det er det som er ønskelig, sa Pedersen i formannskapet.

Til tross for at Pedersen heller ikke er begeistret for skolenedlegging, så argumenterte han for at formannskapet måtte vedta økonomiplanen med nedlegging som forutsetning, fordi politikerne trenger tid for å se hvordan saken kan løses.

Eidet skole kan fortsatt reddes når saken om skolestruktur kommer opp til neste år, hvis det er vilje til det.  

Etter å ha klargjort hva vedtaket av økonomiplanen egentlig innebar, ble Pedersen og Karlsen enige om at Karlsen skulle trekke forslaget.