Teknisk sjef i Sortland fikk byggetillatelse i strandsonen i Bø:

Fylkesmannen var kritisk og ville se vedtak, men fikk dem aldri fra kommunen

Naboene er frustrert over bygging i strandsonen i Nersund i Bø. Fylkesmannen frarådet byggingen, men kommunen ga allikevel teknisk sjef i Sortland tillatelse.
Nyheter

Det har vært byggevirksomhet i strandsonen på Nersund i Bø de siste årene. Dette har frustrert en nabo, som har sendt flere klager til Bø kommune. Så langt er det ikke gitt svar på klagene.