Regjeringa vil sikre Bardufoss-base med sivile helikoptre

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ønsket å sikre flertall for økte overføringer til hæren og Heimevernet neste år - blant annet for å sikre drift på helikopterbaser i nord. De får trolig ikke med seg stortingsflertallet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre.  Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

Mandag satt de parlamentariske lederne i alle partiene på Stortinget, unntatt regjeringspartiene, i et møte hos Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Målet med møtet var å finne ut av om det var mulig å få noe flertall for økte overføringer til Hæren og Heimevernet til neste år. Den konkrete saken som ble diskutert, var regjeringens plan for Hæren og Heimevernet, den såkalte landmaktplanen.

Vil beholde Bardufoss

Opposisjonen ønsker å presse regjeringa til å blant annet stasjonere flere helikoptre i Nord-Norge.

Sentralt i tautrekkingen står 18 helikoptre som regjeringen vil flytte til Rygge, hvor de skal være dedikert til spesialstyrkene og terrorberedskap i sør.

Arbeiderpartiet støttet opprinnelig tiltaket, men krever nå at Hæren får beholde helikopterkapasitet på Bardufoss.

Høyre har foreslått å leie inn sivile helikoptre i tillegg til Hærens Bell-helikoptre. Hvorvidt det vil løse floken er uklart.

Ingen enighet

Utenriks- og forsvarskomiteen hadde et timelangt møte mandag ettermiddag, uten å komme til enighet. De satt i et nytt møte kl. 18, og har gitt seg selv frist til midnatt på å eventuelt bli enige. Komiteen har frist til tirsdag med å levere sin innstilling.

Etter møtet erkjente Støre at det ikke ser ut til å bli noen enighet om å bruke mer penger på landmakten i statsbudsjettet for 2018.

– Det ser ikke slik ut, nei. Det øker sjansen for at vi ikke kan være med på dette, fordi vi ikke kan ta ansvaret for at det ikke blir ordentlig levert. Men det er noen timer igjen av forhandlingene. Vi får se hva vi får til, sa Støre til NTB og NRK på vei ut fra møtet.

Hinderet for enighet er at KrF og Venstre i budsjettavtalen med Frp og Høyre har forpliktet seg til å «ikke danne andre flertall som har vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berører saker som er avtalt i budsjettenigheten i 2018».

Helikoptre i nord

Et av ønskene til Ap og Sp har vært å sikre videre drift av helikopterbasen i Bardufoss. Sps parlamentariske leder Marit Arnstad har likevel vært opptatt av å påpeke at forhandlingene ikke bare handler om å beholde noen helikoptre for Hæren i nord, men også om Heimevernets struktur og omfang, om å sette i gang Hærens stridsvogninvesteringer tidligere enn i 2025 og hvor stor oppsettingsgrad Hæren skal ha.

– Ingen av disse fire områdene er avhengig av bevilgningene akkurat i 2018, mener hun.

Revidert budsjett?

Men Ap mener det får noen budsjettmessige konsekvenser allerede i 2018 dersom Stortinget vedtar å beholde helikoptre for Hæren på Bardufoss.

– Nå er det vel ikke flertall for endringer ettersom Venstre og KrF er låst?

– Det er riktig og det beklager jeg. Vi la inn penger til dette i vårt budsjett, de har ikke gjort det. Vi får se, det skal komme et revidert budsjett midtveis i 2018, sier han til NRK.

Om man ikke får lagt inn penger til en slik helikopterløsning i statsbudsjettet, er en annen mulighet å binde regjeringen til å legge til rette for dette i revidert nasjonalbudsjett i mai, varsler Støre.

Han viser til at det er flertall på Stortinget for en delt helikopterløsning, med noe i nord og noe i sør.

– Da bør vi kunne skrive oss sammen om det med en forpliktelse til at regjeringen legger til rette for det, sier han.

Om floken løses med at Hæren leier sivile helikoptre til Bardufoss, og at det dermed blir flere helikoptret totalt, vil det ikke nødvendigvis bety noe for neste års budsjett, etter det NTB forstår. Det skyldes at flyttingen til Rygge først skjer i 2019.