Gunnar Klo-dispensasjonen

Høyre avviser Stortinget-instruks av Sandberg

Høyres Tom-Christer Nilsen avviser at det er gjort flertallsvedtak i næringskomiteen om at regjeringa ikke kan gi dispensasjoner etter deltakerloven.

Fiskeri- og innvandringsminister Per Sandberg i den muntlige spørretimen på Stortinget.   Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Nyheter

Tirsdag omtalte VOL en pressemelding fra Ap som gjenga følgende punkt som de skrev det var flertall for i næringskomiteen:

  • regjeringen bes om å ikke benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget.

Høyre avviser at det er gjort noe vedtak om dette.

– Det er ikke flertall for dette på Stortinget. Det er heller ikke flertall for å returnere kvotetaket i kystfiskeflåten, sier Tom-Christer Nilsen. Han er medlem av næringskomiteen på Stortinget.

Det aktuelle punktet, er tatt inn som en merknad, altså en slags kommentar, fra komiteflertallet. Men det er ikke gjort noe konkret vedtak om det.


Stortinget setter Sandberg på plassi Gunnar Klo-saken:

– Setter foten ned for Sandbergs forsøk på å snikliberalisere fiskeripolitikken

Stortinget setter i ei pressemelding fiskeriminister Per Sandberg på plass.

 

– Arbeiderpartiet gir en spesiell fremstilling av saken. Riktignok er det slik at det er merknader, men på disse to punktene er det ikke flertall i komiteen, sier Nilsen.

Det er derimot flertall for at regjeringen bes legge fram en stortingsmelding om fiskeripolitikken, herunder en oppfølging av Eidesen-utvalget, sier Nilsen, men dette mener han er av mindre betydning.

– Fiskeriministeren har opplyst til våre grupper at det har han uansett tenkt å gjøre, sier Nilsen. Han mener Arbeiderpartiet «koker suppe på en spiker», og sier at pressemeldingen må stå for Arbeiderpartiets egen regning.At det er flertall for en slik merknad i komiteen, tyder likevel på at dersom Stortinget behandler en sak om dispensasjon senere, vil det bli flertall for et forslag likelydende merknaden.

Tom-Chriter Nilsen sier likevel at det er uvanlig saksbehandling å trekke tilbake en slik dispensasjon etter at den er gitt.