Vesterålen Regionråd:

Vil ha bedre tilbud for voldtektsofre i Vesterålen

Vesterålen regionråd ber Nordlandssykehuset sørge for et bedre tilbud til voldtektsofre i Vesterålen.

DELTOK: Siv Dagny Aasvik deltok på høringen i Stortinget i dag.   Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

Det kommer frem av ei pressemelding fra regionrådet i dag.

– Vi kan ikke godta at de som blir utsatt for voldtekt i tillegg skal ha belastningen med svært lang reisevei for å få hjelp.  Vesterålen regionråd mener det er svært viktig at voldtektsofre får et faglig godt tilbud om hjelp, men det innebærer også at det bør skje så raskt som mulig når hendelsen har oppstått, skriver Vesterålen Regionråd i pressemeldinga.

Vesterålen regionråd  påpeker videre at det er nødvendig at både kommunehelsetjenesten, politi og Nordlandssykehuset har samme forståelse av hvordan voldtektsofrene skal ivaretas på best mulig måte.

– Vesterålen regionråd forutsetter at Nordlandssykehuset sammen med kommunehelsetjenesten og politi gjør en ny vurdering av hvordan voldtektsofrene for denne regionen skal ivaretas på best mulig måte.

– Nærhet ikke avgjørende

Til Bladet Vesterålen sier Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset at han mener nærhet ikke er avjørende.

– Overgrepsmottaket er et såkalt lavterskeltilbud. Det innebærer at det ikke trengs henvisning, men at den overgrepsutsatte også kan henvende seg dirkte. Ivaretakelsen av det faglige gode tilbudet innebærer også transporten frem til overgrepsmottaket, sier han.

Videre sier han at det er viktig at etatene snakker med hverandre i slike saker og at offeret, helsepersonell eller politi tar kontakt umiddelbart med overgrepsmottaket i Bodø, blant annet for å avtale transport.

Den mest vanlige transportmåten er ifølge Strand rutefly.