Åpning for lavere fart ved skoler

Nye kriterier vil åpne for at fartsgrensen kan settes ned i områder der det ferdes mange gående og syklende, varsler samferdselsministeren.

  Foto: NTB

Nyheter

Det kommer fram i et skriftlig svar fra statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) i Stortinget onsdag.

Venstres Abid Raja krever svar på om statsråden vil vurdere å endre instruksen til Statens vegvesen, slik at etaten kan utøve nødvendig skjønn for hva som defineres som skolevei for å øke trafikksikkerheten for skolebarn.

Solvik-Olsens svar kommer det fram at Vegvesenet nå er i sluttfasen med å utarbeide reviderte fartsgrensekriterier for alle fartsgrenser.

– I de nye kriteriene for fartsgrensene 30, 40 og 50 kilometer i timen vil det bli lagt større vekt enn tidligere på aktivitet langs veien, for eksempel i forbindelse med skoler, skriver statsråden.

– Dette åpner for mer bruk av lavere fartsgrenser og fartsdempende tiltak på strekninger der det ferdes mange gående og syklende. Jeg forutsetter at denne revisjonen i tilstrekkelig grad ivaretar hensynene til sikker skolevei, fremholder han.