Gratisordning i barnehagen ukjent for mange familier med lav inntekt

60 prosent av lavinntektsfamiliene med barn i barnehage kjenner ikke til ordningen med gratis kjernetid. For mange er også redusert foreldrebetaling ukjent.

Barnehage er en stor utgift for mange familier, spesielt lavtlønte. Mange vet ikke at de kan ha rett på redusert betaling, eller gratis kjernetid.  Foto: Silje Helene Nilsen

Nyheter

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) ber nå kommunene informere familiene bedre og styrker i den forbindelse informasjonsarbeidet med en tilskuddsordning på 20 millioner kroner neste år.

– Vi har ønsket å vite mer om folks kjennskap til og bruk av de gode moderasjonsordningene regjeringen har innført. Det er tydelig at vi må bli bedre til å informere om ordninger som allerede finnes, sier Røe Isaksen.

Mens seks av ti familier med lav inntekt og som har barn i barnehage ikke vet om ordningen med gratis kjernetid, kjenner fire av ti lavinntektsfamilier heller ikke til ordningen med redusert foreldrebetaling, viser en ny rapport Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Disse ordningene er lovpålagte, og man må søke til kommunen om redusert betaling. Hittil i år har det kommet inn flere søknader til f. eks. Sortland kommune om redusert betaling til neste år.

Røe Isaksen fastslår at flere innvandrerbarn enn tidligere nå går i barnehage, men medgir at det fortsatt er en jobb å gjøre for å få enda flere til å bruke barnehagen. I familier med en årsinntekt under 150.000 kroner går bare 43 prosent av ett- og toåringer i barnehage. I familier der årsinntekten er over 700.000 kroner, er andelen 90 prosent.

Rapporten viser for øvrig at mens familier med lav inntekt i gjennomsnitt bruker 8 prosent av inntekten sin på barnehage, er andelen 4 prosent i familier der inntekten er høyere.

– Regjeringens mål med moderasjonsordningene er at ingen familier skal trenge å bruke mer enn 6 prosent av sin årsinntekt på barnehagekostnader. Familier må ikke oppleve at barnehagen koster for mye, og dermed velge å holde barna hjemme, sier Røe Isaksen.