Budsjett 2018 vedtas i dag i Bø

I dag er kommunestyret samlet iBø for blant annet å vedta budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021

  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Kommunestyremøtet ble offisielt åpnet kl. 10.00 i dag. På sakskartet i dag står følgende saker:

  • Ordførerens hjørne
  • AMU-pris
  • Klapp på skuldra 2017
  • Erkjentlighetsgaver
  • Strategisk næringsplan - handlingsprogram 2018
  • Søknad om tilskudd Bø skytterlag
  • Søknad om spillemidler 2018
  • Økonomiplan 2018-2021 - budsjett 2018

Vil ikke legge ned Eidet skole uten videre

Gøril Karlsen ville ha en grundigere gjennomgang av skolestrukturen, men erkjente at pengene til å opprettholde skolen foreløpig ikke finnes.Vil øke eiendomsskatten kraftig

Det kan bli vesentlig dyrere å eie bolig i Bø framover.