Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik fornøyd:

Overgrepsofre kan velge å reise til mottak i Harstad

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik er glad for at Nordlandssykehuset har snudd i overgrepsmottakssaken. De åpner nå for at overgrepsofre i Vesterålen kan ta den to timer lange turen til Harstad og slippe fly eller en lengre buss eller biltur til Bodø.

DELTOK: Siv Dagny Aasvik deltok på høringen i Stortinget i dag.   Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

Bakgrunnen for at saken med lang reisevei til voldtekstmottak i Bodø fikk stor oppmerksomhet da en 16-åring fra Andøy som meldte om en voldtekt i oktober.Siden den gang har saken fått stor oppmerksomhet politisk. Vesterålen Regionråd har vært i tett dialog med ledelsen i Nordlandssykehuset de siste par månedene om saken. Først uttalte Paul Martin Strand, direktør ved Nordlandssykehuset, at han og NLSH mente reisetiden til Bodø ikke var et stort problem og at nærhet ikke var det viktige, men kompetanse når det kom til slike mottak.


Vesterålen Regionråd:

Vil ha bedre tilbud for voldtektsofre i Vesterålen

Vesterålen regionråd ber Nordlandssykehuset sørge for et bedre tilbud til voldtektsofre i Vesterålen.

 

Fredag kunne imidlertid regionrådsleder Siv Dagny Aasvik melde at Strand og NLSH har snudd i saken.

– Vi i Vesterålen Regionråd sendte forrige uke en henvendelse til Nordlandssykehuset hvor vi gjorde det helt klart at vi måtte se på dette med verdighet for overgrepsofre. Det er ikke slik at reiseveien til Bodø alltid er enkel. Skjer det i helg, går det kanskje ikke fly og det å ta rutebuss eller kjøre, er kanskje ikke aktuelt. Det handler også om sikring av bevis. Derfor ga vi klar beskjed at dette var noe de måtte se på, sier Aasvik og fortsetter:

– Vi ga uttrykk for at vi ikke forsto hvorfor ikke overgrepsofre i Vesterålen kunne kjøre til mottaket i Harstad.

Aasvik forteller så at Strand informerte at han skulle gi tilbakemelding etter en dialog med politiet tirsdag denne uken.

Torsdag tok han så kontakt.

– Da fortalte han at Nordlandssykehuset skal se på hva de kan gjøre for at de som aktivt ønsker det kan få lov å dra til overgrepsmottaket i Harstad. Han understrekte dog at mottaket i Bodø er de som først må få melding slik at de kan koordinere og sørge for at offeret blir ivaretatt.

Høie med svar

Åsunn Lyngedal, som sitter på Stortinget for Ap, tok opp temaet med helseminister Bent Høie i et brev. Han svarte i dag og sier det samme som NLSH, nemlig at fylkesgrenser og geografi ikke skal være til hinder for hvilket mottak et overgrepsoffer skal reise til.

Aasvik sier hun er glad for at dialogen nå ser ut til å ha ført til en endring.

– Jeg er veldig glad for den dialogen vi har hatt de siste par ukene med Nordlandssykehuset. Den kom litt skeivt ut, men de tar tak og nå kan ofre i Vesterålen reise til det mottaket som blir det beste for dem.

Seier?

– Er dette en seier for dere, eller skulle dere ønske noe enda mer lokalt?

– Dette med overgrepsmottak er noe som er spesialkompetanse. Det er nok ikke realistisk å ha et slik mottak på hvert enkelt lokalsykehus. Noe kompetanse finnes det jo på lokalsykehusene også og jeg er trygg på at de utfører oppgavene de skal på en verdig og god måte. Det har seg imidlertid slik at overgrepsmottakene utfører undersøkelser som er viktig å gjøre og som kun de er i stand til å gjøre. Det at vi nå gjør reiseveien enklere er derfor et viktig signal fra Nordlandssykehuset, sier Aasvik og legger til.

– Dette viser at det er mulig å få gjennomslag for saker om man står sammen og jobber. Det viser at det er mulig å gjøre en forskjell.

Strand og andre fra NLSH kommer til Vesterålen etter nyttår for å informere om videre gang i arbeidet rundt overgrepsofre og mottak.