Nordlandssykehuset:

Åpner for Harstad-løsning for overgrepsutsatte

Nordlandssykehuset vil forsøke å finne en løsning slik at overgrepsutsatte som ønsker seg til mottaket i Harstad, vil kunne mottas der.

Administrerende direktør i Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand.  Foto: Nordlandssykehuset

Nyheter

Nordlandssykehuset vil nå se på fremtidig organisering av overgrepsmottak. I en pressemelding førteller de at de har ønsket å ha møte med etterforskningsansvarlig, politiet, før de beslutter endelig organisering.

Dette møtet har nå funnet sted.

Måtte reise i flere timer

Bakgrunnen er saken om en 16-åring fra Andøy som meldte politiet på Sortland om en voldtekt, i oktober. De sendte henne og to polititjenestemenn på en kjøretur på over seks timer til Bodø, i stedet for at hun kunne få komme inn i Harstad.


Ei hel bygd lot være å gripe inn da Vårin gjennom hele barndommen ble seksuelt misbrukt av sin egen far og morfar

Vårin Sørmeland (53) fra Sortland fikk barndommen og helsa si ødelagt av faren og morfaren. Mange visste hva som foregikk, men ingen grep inn.

 

Saken har skapt mye debatt de siste månedene, og det har provosert mange at Nordlandssykehusets administrerende direktør, Paul Martin Strand, uttalte at avstanden ikke var avgjørende for god hjelp etter å ha blitt utsatt for overgrep.

Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal løfter saken til Stortinget.

– All første kontakt må rettes til Bodø

Nordlandssykehuset vil nå gå i dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge for å få en løsning slik at overgrepsutsatte som aktivt ønsker seg til mottaket i Harstad, vil kunne mottas der.


«Sara» har opplevd flere overgrep:

– Jeg sa det til han: «Du voldtok meg!». Han bare bagatelliserte det

Lite visste «Sara», da hun som 18-åring ble voldtatt av en bekjent på et nachspiel, at dette skulle bli den første av mange overgrep hun skulle oppleve. Av en rekke forskjellige menn, og gjennom mange år.

 

– En svært viktig forutsetning er at all første kontakt om overgrep i vårt foretaksområde rettes til overgrepsmottaket i Bodø, sier administrerende direktør i Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, i pressemeldingen.

Dette for å sikre en mest mulig koordinert og sammenhengende tjenestekjede samtidig med at bevissikring, omsorg og pasientsikkerhet ivaretas.


Vil etablere «Barnehus» på Sortland

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, jobber for å få et eget barnehus til Sortland.

 

Ledsager

De jobber videre med å finne en løsning for ledsagertjeneste for de tilfellene der den overgrepsutsatte har behov for dette, og presiserer i pressemeldingen at det som hovedregel ikke er nødvendig med politifølge inn til overgrepsmottak.


Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik fornøyd:

Overgrepsofre kan velge å reise til mottak i Harstad

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik er glad for at Nordlandssykehuset har snudd i overgrepsmottakssaken. De åpner nå for at overgrepsofre i Vesterålen kan ta den to timer lange turen til Harstad og slippe fly eller en lengre buss eller biltur til Bodø.

 

For overgrep som anmeldes til politiet, vil politiet foreta den første sporsikring fra for eksempel hender/negler og hals.

Somatisk og psykiatrisk helsehjelp ytes lokalt for overgrepsutsatte, både i Lofoten, Vesterålen og Salten. Ofte vil helsehjelpen foretas av fastlege/ legevakt, men i blant vil det være behov for å henvise til spesialisthelsetjenesten.


Vesterålen krisesenter:

Bistår med trygghet og veiledning

Vesterålen krisesenter er et lavterskeltilbud som følger folk fra A til Å i blant annet volds- og overgrepssaker.

 

Rettsmedisinsk undersøkelse

Et overgrepsmottak tilbyr spesialisert lege- og sykepleierkompetanse for pasienter utsatt for seksuelle og/eller voldelige overgrep. Det som tilbys ved overgrepsmottaket er en rettsmedisinsk undersøkelse, ikke akutt helsehjelp.


Nominert til «Årets helsesøster»:

– Berit er en dedikert, uredd og solid helsesøster

Helsesøster ved Sortland ungdomsskole, Berit Voktor, var en av tre nominerte til tittelen «Årets helsesøster». Seieren gikk til Bodø, men Voktor fikk også svært gode skussmål.

 

Tjenesten skal sørge for å sikre bevis og gjøre bevisvurderinger til bruk i en eventuelt senere straffesak. Dette inkluderer sikring av spor (DNA-bevis) og dokumentasjon av eventuelle skader som offeret er påført.


Norsk politi ventet i snitt 107 dager med overgrepssaker fra utlandet

To internasjonale politiaksjoner mot barneovergripere på internett endte med 45 norske saker. Sakene ble i snitt liggende på vent hos politiet i 3,5 måneder.Etterforsker flere overgrep per innbygger i Nordland enn i Oslo

Politiet i Nordland jobber med like mange voldtekter mot barn per innbygger i Nordland, som i Oslo.