SSB: – Flere lærere ga ingen effekt på karakterene

Satsingen på 600 flere lærere på ungdomsskoletrinnet har ikke gitt noen bedring i elevenes karakterer. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Nyheter

I 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet på totalt 166 skoler over hele landet.