Får utbetalt 1,8 millioner fra Havbruksfondet

Hadsel får mest med 627.819 kroner fra Havbruksfondet. Totalt fordeles nesten 1,8 millioner kroner mellom fire vesterålskommuner.

  Foto: Arkivfoto: Gratanglaks

Nyheter

Fredag utbetaler Fiskeridirektoratet totalt 60 millioner kroner fordelt på 170 kommuner og fylkeskommuner, som den aller første utbetalingen fra Havbruksfondet.

Totalt utbetales 1,8 millioner kroner til oppdrettskommunene i Vesterålen. Hadsel får mest med over 600.000 kroner, Øksnes og Sortland får over 400.000 kroner, mens Bø får over 200.000 kroner. Andøy har i dag ingen klarerte oppdrettslokaliteter og får dermed ikke noe utbetalt. 

– Utbetalingene i denne omgangen er bare en liten smakebit, men kommunene har mye mer i vente. Vi er nå i ferd med å tildele ny vekst i oppdrettsnæringen, som kan gi betydelige inntekter til kommunene og fylkeskommunene i 2018. Mitt håp er at de ser denne gulroten, og at det stimulerer dem til å legge til rette for næringen, sier fiskeriministeren i en pressemelding.

Det var i 2015 at Stortinget besluttet at det skulle opprettes et Havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor.

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem, opplyser fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Utgangspunktet for utbetaling i 2017 er tredelt:

  • Vederlag fra selskaper som i 2016 har betalt for 5 % vekst
  • Vederlag fra selskap som har betalt for 3 år med VTB (Variabelt Tillatt Biomasse)
  • Andelen på 12,5 % av kommunenes del av Havbruksfondet, øremerket kommuner som de to siste kalenderår har klarert ny lokalitetsbiomasse
VTB5% vekstNy og utv. kap.Totalt utbetalt
Sortland143 800,84195 387,48127 061,62466 249,94
Hadsel235 385,47319 826,8972 606,64627 819,00
94 295,63128 122,94-222 418,57
Øksnes186 463,72259 601,10-446 064,82