Store forventninger til samisk sannhetskommisjon

Forventningene til kommisjonen som skal granske fornorskningspolitikken, er store hos de samiske og kvenske representantene som fredag møtte opp på Stortinget.

Sametingspresident Ailo Keskitalo hilser på stortingspresident Olemic Thommessen og andre representanter for Stortinget, som før sommeren besluttet å oppnevne en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningspolitikken mot samer og kvener.   Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Nyheter

– Vi forutsetter at kommisjonen sørger for en grundig gjennomgang av hvordan fornorskningspolitikken har påvirket det samiske samfunnet når det gjelder språk, rettigheter, kultur og næring, sier Henrik Olsen til NTB.

Han representerer Norske Samers Riksforbund i sametingsrådet. Sammen med sametingspresident Ailo Keskitalo og andre representanter for Sametinget samt Norske Kveners Forbund, Kvenlandsforbundet og Norsk-finsk forbund møtte han fredag stortingspresident Olemic Thommessen til samtaler om sannhetskommisjonen som er vedtatt nedsatt.

Beklagelse

– Det viktigste er at kommisjonen skaffer et kunnskapsgrunnlag som formidles bredt, og som blir en del av framtidig historieskriving. Vi må sørge for at det tas lærdom av det som skjedde, sier Olsen.

På spørsmål fra NTB sier han at det ikke vil være unaturlig om sannhetskommisjonen også vurderer spørsmål knyttet til erstatning og oppreisning samt hvorvidt det bør komme en offentlig beklagelse for fornorskningspolitikken som samer og kvener ble utsatt for.

– Kommisjonen bør bestå av samiske og kvenske representanter. Det bør innhentes historier fra et bredt spekter av folk som er blitt utsatt for dette, sier Olsen.

– Det er den eldste delen av befolkningen som i størst grad har kjent dette på kroppen, men også unge mennesker forteller at de fortsatt møter holdninger som henger igjen fra denne perioden, sier han.

Formøte

I forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra SV vedtok stortingsflertallet før sommeren å nedsette en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot samer og kvener.

Presidentskapet fikk i oppgave å utarbeide mandat og sammensetning av kommisjonen. Hensikten med arbeidet er å foreta en historisk gjennomgang av fornorskningspolitikken og analysere årsaker og virkninger.

– Vi ønsker innspill fra de samiske og kvenske representantene om mandat og arbeidsform, sier stortingspresident Olemic Thommessen til NTB.

Han sier det er for tidlig å anslå når kommisjonen blir nedsatt, hvem som skal sitte i den og når den skal avgi rapport. Også spørsmål om erstatning og eventuelle offisielle beklagelser er for tidlig å besvare, fastslår han.