Viktig økning for hele kulturlivet

I budsjettforliket mellom regjeringen og partiene Venstre og Krf ble Norsk kulturfond økt med 30 millioner kroner.

Konsertarrangører og musikkfestivaler er de som kan få støtte, nå når Norsk kulturfond er blitt økt med 30 millioner kroner.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

– Venstre og KrF har forstått alvoret i situasjonen. Dette er viktige midler som kommer kulturlivet over hele landet til gode, sier rådsleder i Kulturrådet, Tone Hansen i ei pressemelding.

– Jeg er veldig glad for at Norsk kulturfond fikk denne økningen i budsjettforliket. KrF og Venstre viser med dette at de ser at Rådets tildelinger har betydning for hele landet og dermed bidrar til å styrke bredden i norsk kulturliv, sier Hansen.

Hansen sier at interessegrupper fra hele kulturlivet har bistått i arbeidet med å overbevise de to partiene i budsjettforhandlingene.

Ifølge forliket er 10 millioner kroner øremerket støtteordninger for konsertarrangører og musikkfestivaler. De resterende 20 millioner kroner er ikke øremerket. I rådsmøtet onsdag 13. desember ble det bestemt å bruke disse midlene til å styrke ordninger rådet selv har prioritert i budsjettsøknaden for 2018. Midlene vil bli fordelt mellom tilskuddsordningene på det første rådsmøtet i 2018.