Skredfaren øker igjen

Skredfaren øker igjen fra og med i morgen.
Nyheter

Det opplyser Norges Vassdrags og Energidirektorat.

Skredfaren er i Nord-Norge oppgradert til «Betydelig» fra fredag av.

I Lofoten og Vesterålen økes farenivået først lørdag fra to til tre.

Natt til lørdag ventes det vind av kuling styrke fra øst, dette vil flytte på snøen og skape fokksnøflak i nye himmelretninger. Utover dagen fortsetter det med snøvær og kuling fra vestlig kant. Dette danner totalt sett ferske fokksnøflak i mange himmelretninger, og det er fare for at det kan dannes svake sjikt innad i fokksnøen og / eller at det finnes et nedføyket svakt lag med løsere nysnø som gjør fokksnøen ustabil, heter det på NVE sine nettsider.

Det forventes at faregraden vil stige til tre, som er betydelig i de områdene som har fått mye snø og vind.