SSB: Svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge

Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, ifølge tall fra SSB. Lønnsforskjellene er minst i Finnmark, mens likestillingen er størst i Oslo og Akershus.
Nyheter

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå er basert på målinger av tolv ulike indikatorer for kjønnslikestilling i arbeidsmarkedet. Det er ikke overraskende at det er Oslo og Akershus som scorer høyest.