7 av 10 mener en ideell jobb gir opplevelse av å gjøre noe verdifullt

Over 7 av 10 arbeidstakere mener en ideell jobb er en som gir opplevelse av å gjøre noe verdifullt. – Dette står det respekt av og er noe jeg håper arbeidsgiverne både er stolte av og vet å sette pris på, sier Eirik Bornø 1. nestleder i YS-forbundet Negotia.

Eirik Bornø, 1. nestleder YS-forbundet Negotia.  Foto: Terje Bergersen

Nyheter

YS-forbundet Negotia har gjort en ministatus for arbeidsåret 2017, gjennom en dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer.

YS Arbeidslivsbarometer utføres årlig av AFI – Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av YS og YS-forbudene. Over 3000 organiserte og uorganiserte arbeidstakere fra hele landet deltar i undersøkelsen som måler temperaturen i norsk arbeidsliv.

Høy arbeidsmoral

På spørsmålet "Hva er viktig for en ideell jobb" viser analysen at over 7 av 10 mener "å få opplevelse av å gjøre noe verdifullt" er "veldig viktig" eller "helt viktig". I tillegg svarer 8 av 10 arbeidstakere at "trygt og med fast inntekt" er "veldig viktig" eller "helt viktig".

– At over 7 av 10 arbeidstakere legger vekt på å ha en jobb som gir opplevelse av å gjøre noe verdifullt, imponerer. Norsk arbeidsliv er med andre ord preget av arbeidstakere som er opptatt av å bidra på en måte som andre har nytte av. Det står respekt av en slik holdning, som vi alle har grunn til å være stolte av, sier Eirik Bornø, 1.nestleder i Negotia i ei pressemelding.

– Med stor sannsynlighet vil arbeidsgivere oppleve å ha ansatte med høy arbeidsmoral, lojalitet, engasjement og høy indre motivasjon, sie Bornø.

– Det at de fleste for øvrig vektlegger trygg jobb og fast inntekt er som forventet i lys av den urolige perioden norsk arbeidsliv har vært gjennom i snart to år, sier han.

Kompetanseheving

Turbulent 2017 krever mer kompetanse.

– 2017 har vært et turbulent år slik også 2016 var. Negotia organiserer kunnskapsarbeidere i de fleste bransjer i privat sektor. Gjennom hele året har vi erfart mange krevende omstillinger og nedbemanninger, forteller Negotia-nestlederen:

–  Det er ingen tvil om at Norge er langt inne i omstilling til kunnskapssamfunnet. Våre medlemmer ser dette og er innstilte på utviklingen. I tiden fremover er derfor alle tiltak som bidrar til kompetanseheving og ikke minst dokumentasjon av det viktig. Det er noe både arbeidsgivere og myndighetene må ta ansvar for i året som kommer., sier Bornø.

– Nå vet de samtidig at de har med seg engasjerte og uselviske medarbeidere. På vegne av oss alle er det bare å ønske godt nytt år, sier Bornø.