SSB: Arbeidsledigheten stabil på 4 prosent

Det var 111.000 arbeidsledige i oktober i fjor. Det er 4,0 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden juli, viser sesongjusterte tall.

Arbeidsledigheten i Nordland er nå den laveste siden nittitallet.   Foto: NTB

Nyheter

Ledigheten er den samme som måneden før, viser tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I oktober var det 3.000 færre ledige enn i september. Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.

Tallene for oktober (som er gjennomsnittet for perioden august til oktober) viser dessuten at antallet registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav gikk ned med 4.000 personer fra juli.

Ifølge AKU-tallet steg det sesongjusterte tallet på arbeidstakere med 6.000 personer fra juli til oktober. Også dette er innenfor feilmarginen.

– Som ventet

Tallene samsvarer med det som var ventet av ekspertene.

– Ledigheten har lenge vært på en nedadgående trend, mens sysselsettingen har vært ganske flat. Nå viser sysselsettingen i AKU også tegn til å ta seg noe opp, i tråd med nasjonalregnskapstallene som lenge har vist en oppgang i sysselsettingen, sier seniorrådgiver Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar til tallene.

Det siste året har arbeidsledigheten gått ned med 21.000 personer, fra 4,8 prosent i oktober 2016 til 4,0 prosent i oktober 2017.

Nav-tallene

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige hos dem en gang i måneden.

Navs tall for oktober 2017 viser derfor at antall helt ledige var 2,4 prosent av arbeidsstyrken, noe som er ned fra 2,8 prosent i oktober 2016.

SSBs tall er normalt sett høyere enn Navs, ettersom Nav ikke fanger opp personer som søker arbeid uten å registrere seg for ledighetstrygd.