Miljøorganisasjonene tapte klimarettssaken og må betale sakskostnader

Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte rettssaken mot regjeringen om oljeleting i Barentshavet og må betale statens sakskostnader.

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, og Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, i Oslo tingrett tirsdag i den historiske klimarettssaken der miljøorganisasjonene og delvis Besteforeldrenes klimaaksjon saksøker staten for oljeboring i Barentshavet. Advokatene Emanuel Feinberg og Cathrine Hambro til høyre.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter

Organisasjonene må betale 580.000 kroner til Olje- og energidepartementet, heter det i dommen fra Oslo tingrett torsdag.

Greenpeace og Natur og Ungdom gikk til sak fordi de mener tildelingen av i alt 40 blokker for oljeleting i Barentshavet i 2016, 23. konsesjonsrunde, er i strid med Grunnlovens paragraf 112.


Fakta om klimarettssaken

Kilder: NTB, Greenpeace Norge

  • Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten 18. oktober 2016 for oljeboring i Barentshavet. Besteforeldrenes klimaaksjon ble med som juridisk partshjelp i juli i år.
  • Rettssaken gikk i Oslo tingrett fra 14. til 22. november 2017.
  • Staten ble representert av regjeringsadvokaten.
  • Det er første gang Grunnlovens paragraf 112 prøves for retten. Miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.
  • Organisasjonene mener at 23. konsesjonsrunde i 2016, der det ble åpnet for oljeleting i Barentshavet, bryter med paragrafen og i tillegg er i strid med Parisavtalen.
  • Klimaprofessor Eystein Jansen fra Bjerknessenteret i Bergen, klimaforsker Bjørn Samset fra Cicero, professor Knut Einar Rosendahl ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og SSB-forsker Mads Greaker har vitnet i saken.
  • Oslo tingrett avviste torsdag organisasjonenes krav om at vedtaket må kjennes ugyldig og slår også fast at staten har iverksatt tiltak slik loven krever.
 

Den såkalte miljøparagrafen fastslår at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og at ressursene skal forvaltes slik at også de kommende generasjoners rettigheter ivaretas. Den krever også at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.

Oslo tingrett avviser organisasjonenes krav om at vedtaket må kjennes ugyldig og slår også fast at staten har iverksatt tiltak slik loven krever.


– Klimarettssaken - en seier for miljøet

Den historiske klimarettssaken er over. Vi har vist at det er mulig å etterprøve statens feilgrep opp mot Grunnloven, vi har påvist store feil i forvaltningen, og fått grove innrømmelser fra staten.

 

I dommen slås det fast at miljøparagrafen ikke omfatter utslipp av CO2 i utlandet fra eksportert olje og gass. Tingretten konkluderer også med at risikoen for miljøskade som følge av oljeletingen, kan karakteriseres som begrenset.

– Ikke en avklaring

Høyesterett har tidligere sagt at avklaring av prinsipielle spørsmål kan være en tungtveiende grunn til å slippe å betale sakskostnader, påpeker domstolen.


Steile fronter til siste dag i klimarettssaken 

Tildelingen av lisenser for oljeleting i Barentshavet må kjennes ugyldig, krever miljøorganisasjonene som har saksøkt staten for brudd på Grunnloven. 

 

– Noen avklaring foreligger imidlertid ikke ved tingrettens dom; det vil eventuelt først skje ved Høyesteretts avgjørelse, skriver tingrettsdommer Hugo Abelseth, som begrunnelse for at organisasjonene må betale statens kostnader.

De får to uker på seg til å betale.

Organisasjonene har opplyst at de allerede har brukt over to millioner kroner på klimarettssaken.

– Vil flytte makt

Saksøkerne mener tildelingen av letekonsesjoner ikke bare bryter med Grunnloven, men også strider mot Norges klimaforpliktelser i Parisavtalen. I tillegg til at Norges CO2-utslipp vil øke, mener de at staten kan komme til å tape, ikke tjene, på oljeutvinning i Barentshavet.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har avvist alle påstander og anklaget organisasjonene for å flytte makt fra Stortinget til rettsapparatet.

– Det er nytt at en rettssal brukes som en arena for en langt bredere politisk kampanje. Dette er fremmed for den norske rettstradisjonen, sa Sejersted til NTB da saken gikk for retten.