Ny tro på toglinje mellom Finland og Troms

I dag holdes det et infomøte i Tromsø om en mulig toglinje mellom Skibotn i Troms og Kolari i Finland.

Toget stopper fremdeles i Fauske. Men nå vil tromsværingene heller forsøke å koble seg på det europeiske nettet.  Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

Nyheter

Det var iTromsø som først meldte om saken.

Storfjord og Tromsø kommuner og Tornedalsrådet holder møte torsdag, om togprosjektet de kaller Ishavsbanen.

Det skal være et ønske fra finnene om å opprette toglinje til en isfri havn, og Troms vil kaste seg på i konkurransen. De planlegger å utarbeide et alternativ som de så vil presentere for Jernbanedirektoratet og de som jobber med den fiske utredninga om ny toglinje. Blir prosjektet en realitet, håper de også det er mulig å koble linja på det asiatiske eller europeiske tognettet, skriver iTromsø.

Skibotn er et lite tettsted i Troms, omtrent 6 mil utafor Tromsø i luftlinje. Med bil tar det rundt halvannen time å kjøre dit fra byen. Det bor bare omtrent 500 mennesker i tettstedet i dag.

En slik toglinje har blitt utredet tidligere, og finnene har de gangene konkludert med at de ikke skulle bygge. Det er derfor ikke første gang ideen blir lansert.

Det har også vært diskutert flere alternativer, som å bygge toglinje mellom Kolari og Narvik, altså i praksis koble Kolari på Kirunabanen, og toglinje mellom Rovaniemi og Kirkenes. Foreløpig er alle planer blitt skrotet, ofte fordi ingen av landene har ønsket å prioritere dem eller finansieringa har vært usikker.

En av grunnene til at nye diskusjoner om togmuligheter i nord dukker opp nå, er at svenske myndigheter ønsker dobbeltspor på Kirunabanen. Selskapet som eier gruvene i Kiruna, har investert titalls millioner for å utvide driften av gruvene. Et dobbeltspor gjør det naturlig med en økt togsatsing i nord, mener blant annet Troms-politikerne.