Flere saker flyttes fra politiet til konfliktrådet

Politiet overførte 27 flere saker til konfliktrådet i 2017 enn året før. Det er snakk om alt fra hærverk til volds- og sedelighetssaker.

Politimester i Nordland Tone Vangen, Heidi Kløkstad og leder for politijuristene, Steffen Ravnåsen.  Foto: Odd Leif Andreassen

Nyheter

I 2017 mottok konfliktrådet i Midtre Hålogaland 220 saker. Det er en økning på 18 prosent, ifølge en pressemelding fra rådet.