Kanstad Trelast blir medlem av Byggtorgetkjeden

Kanstad Trelast blir en del av Byggtorgkjeden.

Fra venstre på bildet: Trond Lie (kjededirektør Systemhus), Einar Kanstad, Bodil Kanstad og Per Ivar Harila  

Nyheter

Dette melder selskapene i en felles pressemelding tirsdag kveld.

Kanstad Trelast er en betydelig aktør innen bygge- og byggevarebransjen i Sør-Troms og Nordre Nordland. De har besluttet å innlemme sin byggevarebutikk i Lødingen i Byggtorgetkjeden. Kanstad har i en årrekke vært medlem i Byggmakkerkjeden. Kanstad driver også stort innen oppsett av bygg, i tillegg til sin byggevarebutikk. For denne delen av virksomheten har de vært medlem i Systemhuskjeden siden denne ble etablert. Både Systemhus og Byggtorget eies av Mestergruppen.

–  Vi er svært fornøyd med det mangeårige samarbeidet vi har hatt med Systemhus og Mestergruppen. Vi mener at Byggtorgetkonseptet vil bidra til ytterligere profesjonalisering av vår byggevarebutikk. Vi satser på å kunne heve tilfredsheten ytterligere hos våre kunder, gjennom samarbeidet med Byggtorgetkjeden, sier Bodil Kanstad, daglig leder i Kanstad Trelast.

–  Fornøyd

Byggtorgetkjeden er svært fornøyd med å kunne ønske Kanstad velkommen i kjeden.

– Vi har et veldig solid inntrykk av Kanstad Trelast. De har en offensiv og tydelig ledelse, med en klar strategi for sin virksomhet. Vi gleder oss til å støtte opp under den positive utviklingen for Kanstad. Vi er også glad for at vi gjennom dette styrker vår allerede sterke posisjon i Nord-Norge. Dette er viktig for oss for å kunne gi et bredest mulig tilbud til Byggtorgetkundene, sier kjededirektør Per Ivar Harila i Byggtorgetkjeden.